sininen

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Valimotie 10

00380 Helsinki

puh. (09) 3481 2020

2. Yhteyshenkilö

Lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom

3. Rekisterin nimi

ILMO

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SUEKin sivuilla on ilmoitus- ja raportointikanava (ILMO), jossa voi joko nimettömästi tai omalla nimellään ilmoittaa epäilemistään doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksista. Nämä ilmiannot rekisteröidään mahdollisia tutkintoja varten. Samoin rekisteröidään ilmoittajan tiedot, mikäli hän on ne antanut.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti minnekään.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.

Rekisterin sähköiset tiedot sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Pääsy tietoihin on suojattu salausmenetelmillä, tunnuksilla ja salasanalla, ja joiden ylläpitämisessä noudatetaan hyviä tietoturvaperiaatteita.