sininen

Anmäl idrottsförseelser

Alla har rätt att göra en anmälan om de misstänker en doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott. Genom att ingripa i förseelser hjälper du till att skydda idrottarna och idrotten samt att säkerställa lika och säkra utgångspunkter för alla idrottare. I tjänsten ILMO kan du anmäla en idrottares eller annan aktörs tvivelaktiga verksamhet.

Via den här webbplatsen kan du lämna information om idrottsförseelser antingen anonymt eller under ditt eget namn. Anmälans innehåll behandlas konfidentiellt. Du kan också bifoga filer och bilder till din anmälan. All information analyseras för eventuella tilläggsåtgärder.

Om du väljer att lämna informationen anonymt kan du registrera dig i den skyddade kommunikationstjänsten som vi sedan kan använda för att begära ytterligare information av dig. Då får du en personlig, skyddad kod med vilken vi kan begära ytterligare information av dig då vi utreder fallet. Se till att spara både adressen och koden så du har tillgång till dem. Via den här länken kan du återvända till din anmälningsblankett och kan se eventuella begäran om ytterligare information.

MER INFORMATION OM FÖRSEELSER

KONTAKT

Jouko Ikonen
Jouko Ikonen

Utredningschef

Ben Sjöroos
Ben Sjöroos

Tutkinnan asiantuntija

Dopingförseelse
Dopingförseelse

Dopingförseelse – till exempel användning av en förbjuden substans eller metod, spridning av en förbjuden substans, försök till användning eller medhjälp till användning

ANMÄL
Tävlingsmanipulation
Tävlingsmanipulation

Tävlingsmanipulation – ett försök att oärligt påverka förloppet eller slutresultatet av en match eller idrottstävling

ANMÄL
Säkerhetsförseelse
Säkerhetsförseelse

Säkerhetsförseelse – hotfullt eller störande beteende som användning av pyroteknik, skadegörelse och fara för våld

ANMÄL
Etiska förseelser
Etiska förseelser

Etiska förseelser - oetisk verksamhet inom idrott, exempelvis trakasseri.

ANMÄL