sininen

Dopingrikkomus

Tämän lomakkeen avulla voit antaa tietoa joko tulevasta tai menneestä dopingrikkomuksesta tai sen epäilystä. Epäily voi koskea joko urheilijaa tai muuta toimijaa Suomessa tai ulkomailla. Antidopingsäännöstön mukaiset dopingrikkomukset on lueteltu alla. Kaikki saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Mikäli päädyt antamaan tietosi nimettömästi, voit rekisteröityä suojattuun viestipalveluun, jonka kautta voimme pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja. Tällöin saat henkilökohtaisen suojatun koodin, jonka avulla voimme pyytää sinulta lisätietoja tapauksen selvittämisessä. Tallennathan osoitteen ja koodin, jotta ne jäävät sinulle talteen.

Antidopingsäännösten mukaan dopingrikkomuksia ovat:
  • kielletyn aineen tai sen aineenvaihduntatuotteiden tai merkkiaineiden löytyminen urheilijan näytteestä
  • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
  • dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen, olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
  • dopingvalvonnan manipulointi tai sen yritys
  • kielletyn aineen tai menetelmän välittäminen tai välittämisen yritys
  • kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle
  • osasyyllisyys eli toisen henkilön dopingrikkomukseen tai dopingrikkomuksen yritykseen liittyvä avustaminen, rohkaiseminen, auttaminen, kehottaminen, vehkeily tai peittely
  • kielletty yhteistoiminta

Vastaathan seuraaviin kysymyksiin. Otathan huomioon, että voit vastata vain niihin kysymyksiin, joihin haluat.

Haluan antaa tiedot: