sininen

Säkerhetsförseelse

Med detta formulär kan du ge information om en kommande eller tidigare läktarsäkerhetsförseelse (till exempel användning av pyroteknik och skadegörelse), om annat störande beteende i samband med idrottsevenemang eller misstänkta fall av sådant. All information som skickas in behandlas konfidentiellt och analyseras för eventuella tilläggsåtgärder.

Om du väljer att lämna informationen anonymt kan du registrera dig i den skyddade kommunikationstjänsten som vi sedan kan använda för att begära ytterligare information av dig. Då får du en personlig, skyddad kod med vilken vi kan begära ytterligare information av dig då vi utreder fallet. Se till att spara både adressen och koden så du har tillgång till dem.

Svara på följande frågor. Det är möjligt att endast svara på de frågor som du vill besvara.

Jag vill ge information: