sininen

Tävlingsmanipulation

Med detta formulär kan du ge information om en kommande eller tidigare tävlingsmanipulation eller en misstänkt manipulation. All information som skickas in behandlas konfidentiellt och analyseras för eventuella tilläggsåtgärder.

Du kan ge information med ditt eget namn eller anonymt. Om du väljer att ge informationen anonymt kan du registrera dig i den skyddade kommunikationstjänsten som vi sedan kan använda för att begära ytterligare information av dig. Då får du en personlig, skyddad kod med vilken vi kan begära ytterligare information av dig då vi utreder fallet. Se till att spara ditt lösenord och adressen så du har tillgång till dem.

Svara på följande frågor. Det är möjligt att endast svara på de frågor som du vill besvara.

Jag vill ge information: